Photos & Vidéos

[Vidéo] Mazal par ZIMU

Mazal

Mazal di tmuɣli-m
Weḥlen isefra
Yal ma yi-d-temmuqleḍ
Ur keffuɣ tira

Mazal di ṣṣut-im
Teffer snitra
Ɣur-i ma d-tneṭṭqeḍ
Selleɣ i lmuzigga

Mazal deg wallen-im
Tettawiḍ taffukt
Yal ma yi-d-texezreḍ
Tettḍili-d tefsut

Mazal s ifassen-im
Tezzuzreḍ tatut
Yess-en ma yi-d-tesselfeḍ
Tettuɣ lmut

Mazal ɣef yiles-im
Kra n imeslayen
Mara ten-id-tiniḍ
Usmen imeddyazen

Mazal ɣef yimi-m
Tament ẓẓiden
Yal ma tt-ssisneɣ
Am win i isselben

Mazal s idis-im
I tecbeḥ ddunit
Mazal deg irebbi-m
I tessefṛaḥ targit

Mazal ɣef wudem-im
I d-tcerreq taṣebḥit
I ttawiɣ d lfal
Alamma d tameddit

Mazal deg wemzur-im
I yecbeḥ waḍu
Mazal-ikem deg wul-iw
Am wass-nni amenzu

Mazal-aɣ akken
Nek inem kem inu
Ɣas zrin wussan
Ɣas ad nemɣanzu

Radio Hchicha

mars 15th, 2010

No Comments

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *