21 C
New York

[Vidéo] Mazal par ZIMU

Published:


Mazal
Mazal di tmuɣli-m
Weḥlen isefra
Yal ma yi-d-temmuqleḍ
Ur keffuɣ tira
Mazal di ṣṣut-im
Teffer snitra
Ɣur-i ma d-tneṭṭqeḍ
Selleɣ i lmuzigga
Mazal deg wallen-im
Tettawiḍ taffukt
Yal ma yi-d-texezreḍ
Tettḍili-d tefsut
Mazal s ifassen-im
Tezzuzreḍ tatut
Yess-en ma yi-d-tesselfeḍ
Tettuɣ lmut
Mazal ɣef yiles-im
Kra n imeslayen
Mara ten-id-tiniḍ
Usmen imeddyazen
Mazal ɣef yimi-m
Tament ẓẓiden
Yal ma tt-ssisneɣ
Am win i isselben
Mazal s idis-im
I tecbeḥ ddunit
Mazal deg irebbi-m
I tessefṛaḥ targit
Mazal ɣef wudem-im
I d-tcerreq taṣebḥit
I ttawiɣ d lfal
Alamma d tameddit
Mazal deg wemzur-im
I yecbeḥ waḍu
Mazal-ikem deg wul-iw
Am wass-nni amenzu
Mazal-aɣ akken
Nek inem kem inu
Ɣas zrin wussan
Ɣas ad nemɣanzu

Related articles

Recent articles

spot_img
WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE